Denizyolu Kazası Tazminatı

Deniz Kazaları İle İlgili Tanımlar

Deniz Olayı:

Bir geminin operasyon ve faaliyetleriyle bağlantılı olarak gerçekleşen ve geminin, gemi üzerindeki insanların veya diğer kişilerin emniyetini veya çevreyi tehlike altına sokan veya düzeltilmemesi halinde tehlikeye sokabilecek olan ve deniz kazası dışında kalan olay veya olaylar silsilesi olarak tanımlanmaktadır.

Deniz Kazası:

Bir geminin operasyon ve faaliyetleriyle bağlantılı olarak gerçekleşen ve;

1) Bir kişinin ölümü veya yaralanması,

2) Bir kişinin gemi üzerindeyken kaybolması,

3) Geminin batması, kaybolması, kayıp sayılması veya terk edilmesi,

4) Geminin maddi hasara uğraması,

5) Geminin manevradan aciz duruma düşmesi,

6) Geminin karaya oturması,

7) Geminin kıyı veya açık deniz yapısına veya başka bir gemiye çatması veya başka bir

gemiyle çatışması,

8) Gemi veya gemilerin uğradıkları hasardan kaynaklanan ciddi çevre kirliliği oluşması veya

ciddi çevre kirliliği ihtimalinin ortaya çıkması,ile sonuçlanan bir olay veya olaylar silsilesi olarak tanımlanmaktadır.

Ciddi Deniz Kazası:

Çok ciddi deniz kazası dışında kalan ve ciddi yaralanma veya gemiyi denize elverişsiz hale

getirecek derecede büyük maddi hasarla sonuçlanan deniz kazası olarak tanımlanmaktadır.

Çok Ciddi Deniz Kazası (ÇCK):

1) Can kaybı,

2) Geminin tam zıyaı ve

3) Ciddi çevre kirliliği

Olaylarından birini içeren bir deniz kazası olarak tanımlanmaktadır.

 Sigorta teminatları kapsamında, kaza durumunda üçüncü şahıslara karşı doğabilecek sorumlulukları (yatınızın çarpıştığı tekne veya üzerindeki mala gelebilecek kayıp ve hasarlar gibi) teminat altına alınmaktadır. Bu kapsamda tekne/yat kazaları sonucu oluşabilecek vefat/yaralanma durumlarında tazminat hakkı doğabilmektedir

Deniz yolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
Sorumluluk sigortalarının bir kısmı yasalar ve yönetmeliklerle zorunlu tutulmuştur. Bir kısım sorumluluk sigortalarını ise yaptırıp yaptırmamakta iş yeri sahipleri özgür bırakılmıştır. Sorumluluk sigortaları zorunlu olsa da olmasa da, iş yeri sahiplerini sorumluluktan kurtaracak, gerçek ve çağdaş bir sigorta şeklidir.

Hemen hemen bütün sigorta şirketlerinin portföylerinde yer alan zorunlu sorumluluk sigortalarından biri de Deniz yolu yolcu taşımacılığı zorunlu mali sorumluluk sigortası genel şartları, bu sigortanın kapsamını şu şekilde belirlemiştir:

Deniz yolu yolcu taşımacılığı zorunlu mali sorumluluk sigortası genel şartları, bu sigortanın kapsamını şu şekilde belirlemiştir:

1. Yolcular, poliçede belirtilen bir deniz aracında seyahat ediyor olmalıdırlar.
2. Kaza, deniz aracının yola çıktığı noktadan varış noktasına kadar geçecek süre içinde meydana gelmiş olmalıdır.
3. Kaza, yolculuk süresi içinde yapılan duraklamalarda da meydana gelmiş olabilir.
4. Kaza sırasında, seyahat eden yolcular, bedeni bir zarar görmüş olmalıdır.
5. Ya da kaza sırasında, seyahat eden yolcuların yanlarında bulunan eşyalar zarar görmüş olmalıdır.

İşte bu durumda, bu sorumluluk sigortası ile, sigorta şirketi, işletmecinin, ortaya çıkan zararları tazmin etmek sorumluluğunu, poliçede yazılı sigorta tutarına kadar üstlenmiş olmaktadır.

Ayrıca bu sorumluluk sigortası ile, işletmecinin haksız taleplere karşı savunmasını da güvence altına almış olmaktadır.Deniz yolu yolcu taşımacılığı zorunlu mali sorumluluk sigortası ile sunulan güvenceler şunlardır:

Ölüm teminatı: Eğer kazanın olduğu tarihinden itibaren iki yıl içinde yolcu hayatını kaybederse, ölenin desteğinden yoksun kalanların bu yöndeki tazminat tutarıdır.

Sakatlık teminatı: Eğer kaza sırasında veya kazanın olduğu tarihten itibaren iki yıl içinde yolcu sakat kalırsa, tedavinin sona ermesi ve sakatlığın kesin olarak tespit edilmesi halinde sakatlanma tazminat tutarıdır.

Tedavi giderleri teminatı: Kaza yüzünden yaralanan yolcuların ilk yardım, muayene ve hastanede veya diğer kuruluşlardaki ayakta veya yatakta tedavi giderleridir.

Maddi hasar teminatı: Kaza sırasında, yolcuların yanlarında bulunan ya da eşyalar için ayrılmış bölümde bulunan her türlü eşyanın kaza sırasında uğrayacağı zararlardır.

 

Trafik Kazası Danışmanlık ŞirketiTrafik Kazası Danışmanlık Şirketi

Trafik Kazası Danışmanlık Şirketi

Deniz Kaza  ve Olaylarını İnceleme YönetmeliğiTrafik Kazası Danışmanlık Şirketi
Trafik Kazası Danışmanlık Şirketi
Yaklaşık 1 saat içerisinde cevap verebilir.
Trafik Kazası Danışmanlık Şirketi
Merhaba,
Size nasıl yardımcı olabilirim?
20:34