Ölümlü Trafik Kazası Tazminat Danışmanlığı

Trafik kazası sonucunda ölüm meydana gelmişse vefat edenin desteğinden mahrum kalan kişilerin destekten yoksun kalma tazminatı adı altında talep edecekleri tazminat türüdür.
Trafik kazası neticesinde hayatını kaybeden müteveffanın, vefat etmeyip yaşasaydı yaşama süresince destek olacağı kişiler için ölümünden dolayı doğan maddi tazminata destekten yoksun kalma tazminatı denir.


Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ( Trafik Sigortası)


Sigorta ettirenin, üçüncü kişilere verdiği zararları karşılamak üzere hem üçüncü kişileri hem de sigorta ettireni koruma amacıyla oluşturulmuş bir zarar sigortası türüdür. İşletenlerin KTK 85. maddesindeki sorumluluklarının karşılanmasını sağlamak üzere mali sorumluluk sigortasını yapmaları zorunludur. Zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmayan araçların trafiğe çıkması yasaktır.

Motorlu bir aracın karayollarında işletilmesi sırasında, bir kimsenin zarara uğramasına neden olunması durumunda, o aracı işletenin üçüncü kişilere karşı olan sorumluluğunu belli sınırlar içinde karşılamayı amaçlayan ve yasaca yapılması zorunlu kılınan sorumluluk sigortası türüne Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası, ya da kısa adıyla Trafik Sigortası denilmektedir.

Trafik kazası nedeniyle ölüm olması halinde destekten yoksun kalma tazminatı trafik sigortasından karşılanmaktadır. Trafik sigortası oluşan zararı araç sürücüsünün “kusuru” oranında karşılamaktadır.

Kazaya sebebiyet veren kişi %100 kusurlu olmasına rağmen ölmesi halinde, yerleşik Yargıtay kararları gereğince destekten yoksun kalan kişilerin tazminatları yine trafik sigortasından ödenecektir.

Aracın trafik sigortasının olmaması veya kazaya sebebiyet veren aracın tespit edilmemesi halinde tazminat Güvence Hesabından tahsil edilmektedir.

Trafik Kazası Danışmanlık Şirketi

Trafik Kazalarında Zamanaşımı Süreleri


Trafik kazalarından doğan maddi tazminat talepleri kaza tarihinden itibaren iki yıl ve herhalde, kaza gününden başlayarak on yıl içinde zamanaşımına uğrar.

Dava, cezayı gerektiren bir fiilden doğar ve ceza kanunu bu fiil için daha uzun bir zaman aşımı süresi öngörmüş bulunursa, bu süre, maddi tazminat talepleri için de geçerlidir.

Buna göre zamanaşımı süresi ölüm halinde 15 yıl olarak uygulanacaktır.

Tek taraflı kazalarda sürünün ölmesi halinde, ceza zamanaşımı uygulanamayacağı için destekten yoksun kalma tazminatı talep etme süresi 2 yıldır.

Hangi Durumda Ölüm Tazminatı Alınabilir?


Trafik kazası nedeniyle tazminat alabilmek için;

Trafik kazası neticesinde ölüm meydana gelmelidir
Ölüm ile trafik kazası arasında illiyet bağı olmalıdır

Tek taraflı kazalarda;

Tek taraflı kazalarda kazanın meydana gelmesinde sürücü tamamen kusurlu olsa dahi yerleşik Yargıtay içtihatları gereğince ölen kişinin kusuru destekten yoksun kalan yakınlarına etki etmeyeceği için tazminata hak kazanmaktadır.

Tek taraflı kazalarda ruhsat sahibi veya sürücünün ölmesi halinde destekten yoksun kalan kişilerin tazminat talep etme hakları bulunmaktadır.

Çift Taraflı Kazalarda;

Çift taraflı kazalarda her 2 aracın trafik sigortası sürücünün kusuru oranında oluşan zarardan sorumlu olmaktadır.

Sürücüler için karşı tarafın kusuru oranında, oluşan zarardan talepte bulunma hakkı vardır. Yolcu konumunda olanlar için ise her 2 araçtan talepte bulunma hakkı olup, her 2 aracın trafik sigortası belirlenen kusur oranında oluşan zararı karşılayacaktır.

Yaya konumunda olan kişiler ise araç sürücüsünün kusuru oranında tazminata hak kazanmaktadır.

Vefat Halinde Tazminat İçin Gerekli Belgeler

 

  • Trafik kazası tespit tutanağı
  • Ölüm muayene raporu
  • Aile nüfus kayıt örneği
  • Veraset ilamı
  • Vefat eden kişinin gelir durumunu gösteren belge
  • SGK geliri bağlanmış ise gelirin peşin değerini gösteren belge
  • Kazayla ilgili diğer belgeler
Trafik Kazası Danışmanlık Şirketi
Trafik Kazası Danışmanlık Şirketi
Yaklaşık 1 saat içerisinde cevap verebilir.
Trafik Kazası Danışmanlık Şirketi
Merhaba,
Size nasıl yardımcı olabilirim?
09:27