Yanlış Tıbbi Müdahale Tazminat Danışmanlığı

YANLIŞ TEŞHİS VE TEDAVİ (MALPRAKTİS)

Tıbbi ihmalkârlık yani yanlış teşhis veya tedavi sonucunda zarar gören hastaların yaşamış oldukları mağduriyetlerdir. Yanlış tedavi veya teşhis sonucu mağdur olan kişilerin tazminat hakları yasalarımızca da tanınmış emsal kararlarla desteklenmiş kısmen de olsa mağdur olanların zararları karşılanmıştır.

Malpraktis davalarında hazırlık aşamaları ince bir teraziyle yapmalıdır, dava öncesi hazırlıkların sürdürülmesi noktasında, delillerin toplanması, tasnifi, tespitler vb. birçok süreç alanında uzman ekipler tarafından yapılarak hak mağduriyetleri yaşanmaması açısından bizler her türlü hukuki sürecin takibini yapmaktayız.

YANLIŞ TEŞHİS VE TEDAVİ  (MALPRAKTİS)

Doktorun veya tıbbi müdahale yetkisine sahip görevli kişilerin uygulamış olduğu yanlış teşhis, tedavi veya müdahale sonucunda oluşan zararlar bütününe malpraktis olarak adlandırlır.

Bu yanlış müdahaleler ardından hastanın var olan hastalığında değişme olmaması, hastalığın daha da ilerlemesi, gereksiz yere ameliyat edilmesi, yanlış teşhis ile hastayı ruhsal çöküntüye uğratması(mesela, kanser teşhisi koyulması ama hastanın kanser olmaması) basit bir estetik müdahalenin anormal sonuçlara dönmesi gibi bir çok durum malpraktis davaların alanına girmektedir. Tabii olarak bu yaşanan üzücü durumların sorumlu kişilerce yapıldığının ispatı, yanlış tedavi sonucun da yaşanan durumun ilgili tedavi veya teşhis ile arasındaki nedensellik bağı çok önemlidir. Dava açılabilmesi açısından, sorumluların meydana gelen olayla sonuçlanan zararlarda direkt neden olması gerekmektedir.

Bununla beraber, bir hekimin tıpta yapılması imkansız hatalar olarak tanımlanan durumlarda ihmalkar davranması, basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek bir durumu dahi yanlış uygulama ile arazın büyümesine yol açması, hekimin veya ilgili hastanenin dava edilebilmesi için yeter sebeplerdendir.

Tıbbi Malpraktiste Kusur Kavramı

Herhangi bir tıbbi malpraktis iddiasında, ilk yapılacak şey, ortada bir kusurun olup olmadığının araştırılmasıdır. Bu değerlendirme yapılırken; sağlık personelinin içinde bulunduğu durum ve şartlar ile olgunun kendine has özellikleri de dikkate alınmaktadır.

Bir kusurlu hareket sonucu hastada ortaya çıkmış olan zararlı sonuç, bireysel hatadan, ekibin hatasından, sağlık kuruluşunun hata ve eksiklerinden veya sistemin hata ve eksiklerinden kaynaklandığında, kusurun değerlendirilmesinde de farklılıklar ortaya çıkacaktır.

Tıbbi malpraktiste prensip, hafif ya da ağır olması farketmeksizin herkesin kendi hatasından sorumlu olmasıdır. Bu durumda kusur paylaştırılmaz, ortaya çıkmış olan zarardan, herkes kusuru oranında sorumlu olacaktır.

 

Özel Hastanelere veya Kliniklere Karşı Dava Açma

Yukarda saymış olduğumuz dava açma kriterleri özel hastaneler açısından değerlendirildiğinde de aynı sonuçlara veya fazlasına varmak mümkündür. Çünkü özel hastaneler kamu hizmeti olarak değil, ticari olarak faaliyet gösteren kurumlardır. Bir çok kişini genel kanısı özel hastanelerin gereksiz ameliyatlar ile para devşirme amacı taşıdıklarını iddia etmekte ve bununla beraber ruhsal ve bedensel gücün bozulmasına yol açması, davaların nitelikleri açısından son derece önemlidir.

Özel hastane veya kliniklerin ticari faaliyetlerini göz alıcı reklamlarla devam ettiren kurumlara dönmesi, para kazanma amaçlı olarak en çok talep gören estetik ameliyatlara yönelmeleri, doğal olarak davalarla daha fazla yüzleşmelerine sebep olmaktadır.

Özel hastane ve kliniklerin yanlış teşhis ve tedavi, yanlış estetik ameliyat uygulamaları sonucunda mağdur olan kişilerin dava yoluna gitmesi son zamanlarda en çok artış gösteren dava konularından biri  olmuştur. Sıklıkla karşılaşılan bu durumlarda tabii olarak mağdurların talep ve dava haklarının neler olduğunu noktasına odaklanıyoruz.

Özel Hastanelerin Tıbbi İhmalkârlıklarına Karşı:

1.Ceza Davası

2.Maddi ve Manevi Tazminat Davası yöneltilebilir.

Sorumlu kişilerden davanın durumuna göre maddi taleplerde bulunulabilir, sorumlu kişilerin ceza almaları istenebilir. Tıbbi İhmalkârlık veya Yanlış Teşhis ve Tedavi ile ilgili davalar çok teferruat ve dikkat isteyen dava türlerindendir.

Tıbbi Hata Tipleri

1. Tanı hataları

 • Yanlış Tanı
 • Tanının gecikmesi
 • Gereken testlerin uygulanmaması
 • Yanlış ya da değeri kalmamış, bilimsel olmayan testlerin uygulanması
 • Testin uygulanmasında hata yapılması

2. Tedavi hataları

 • İlaç uygulamasında doz ya da yöntem hatası
 • Ameliyat ya da işlemin uygulanmasında hata,
 • Tedavinin geciktirilmesi,
 • Tedavi seçiminde yöntem hatası
 • Gereksiz / aşırı tedavi
 • Uygun olmayan tedavi

3. Koruyucu tedavi hataları

 • Koruyucu tedavinin uygulanmaması
 • Yanlış yada eksik uygulama
 • Tedavi/hastalık izleminin uygunsuz ya da yetersiz yapılması

b-Tıbbi Uygulamalardan Doğan Sorumluluklar Nelerdir?

 1. Cezai sorumluluk
 2. Hukuki sorumluluk
 3. İdari sorumluluk
 4. Mesleki sorumluluk olarak tanımlanmaktadır. Bu maddeleri gelin tek tek açıklayalım.
Trafik Kazası Danışmanlık Şirketi
Trafik Kazası Danışmanlık Şirketi
Yaklaşık 1 saat içerisinde cevap verebilir.
Trafik Kazası Danışmanlık Şirketi
Merhaba,
Size nasıl yardımcı olabilirim?
10:28