Yaralanmalı Trafik Kazası Tazminat Danışmanlığı

YARALANMALI TRAFİK KAZASI

 Yaralanmalı trafik kazası sonucunda yaralanan kişi, kazaya uğrayarak yaralandığı tarihten iyileşene kadar ya da iyileşemeyecek durumda olması halinde de hekimlerce öngörülen tedavi süresi boyunca gördüğü tedavi, ameliyat, bakıcı giderleri, tedavi süresince çalışmadığı aylara ilişkin kazanç kaybı gibi tüm gider ve masraflarını talep edebilir.

Yaralanmalı trafik kazasında kişinin, maddi tazminatın dışında ayrıca manevi tazminat talep etme hakkına sahiptir. Kişide trafik kazası sonrasında psikolojik travma, derin üzüntü gibi ruh dünyasında sarsıcı etkiler oluştuysa manevi tazminat talep edebilir. Yaralanmalı ve/veya sakatlanmalı trafik kazalarında zamanaşımı süresi kazanın olduğu tarihten itibaren 8 yıldır. Trafik kazası maddi ve manevi tazminatının 8 yıllık süre içinde talep edilmesi gerekir. Bu süre zarfında yapılmayan baş vurularda zaman aşımı uygulanmaktadır.

Yaralanma veya sakatlanma ile sonuçlanan trafik kazaları sonrasında, kişi için iki farklı tazminat hakkı söz konusu olacaktır. Daimi mağduriyet söz konusu ise ‘Sürekli İş Göremezlik’, geçici bir yaralanma söz konusu ise ‘Geçici İş Göremezlik’ durumu söz konusu olacaktır.

Sürekli İş Görmezlik

Trafik kazası sonrasında sakatlık, organ kaybı, doku kaybı veya herhangi bir şekilde işlev bozukluğu durumunun kalıcı olması durumunda geçerlidir. Bu olumsuz durumun, kişiyi yaşam boyunca etkileyeceği göz önünde bulundurulur. Kişi yaşına, gelirine, kazanç kaybına, sakatlık oranına ve en önemlisi kazadaki kusur oranına göre hak talep edebilecektir. Tüm bu değişkenler hesaplanarak, kişiye ödenecek bedele ise sakatlık tazminatı adı verilmiştir.

Geçici İş Görmezlik

Trafik kazası sonrasında gerçekleşen sakatlık ve yaralanmaların, kalıcı olmaması durumudur. Ancak bu hallerin tedavi edileceği süreçte, masraflar çıkacak ve zarar görmüş kişi belli bir süre çalışamayacağı için kazanç kaybına uğrayacaktır. Geçici iş göremezlik durumunun verdiği haklar sayesinde, kişi çalışmıyor olsa dahi bu statüye sahip olarak, sakatlığın şiddetine ve kusur oranına göre maddi bedel talep edebilmektedir.

Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ( Trafik Sigortası)

Sigorta ettirenin, üçüncü kişilere verdiği zararları karşılamak üzere hem üçüncü kişileri hem de sigorta ettireni koruma amacıyla oluşturulmuş bir zarar sigortası türüdür. İşletenlerin Karayolları Trafik Kanunu 85. maddesindeki sorumluluklarının karşılanmasını sağlamak üzere mali sorumluluk sigortasını yapmaları zorunludur. Zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmayan araçların trafiğe çıkması yasaktır.

Motorlu bir aracın karayollarında işletilmesi sırasında, bir kimsenin zarara uğramasına neden olunması durumunda, o aracı işletenin üçüncü kişilere karşı olan sorumluluğunu belli sınırlar içinde karşılamayı amaçlayan ve yasaca yapılması zorunlu kılınan sorumluluk sigortası türüne Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası, ya da kısa adıyla Trafik Sigortası denilmektedir. Trafik kazası nedeniyle ölüm olması halinde destekten yoksun kalma tazminatı trafik sigortasından karşılanmaktadır. Trafik sigortası oluşan zararı araç sürücüsünün “kusuru” oranında karşılamaktadır.

Kazaya sebebiyet veren kişi %100 kusurlu olmasına rağmen ölmesi halinde, yerleşik Yargıtay kararları gereğince destekten yoksun kalan kişilerin tazminatları yine trafik sigortasından ödenecektir. Aracın trafik sigortasının olmaması veya kazaya sebebiyet veren aracın tespit edilmemesi halinde tazminat Güvence Hesabından tahsil edilmektedir.

Zaman Aşımı

Caza kanununda öngörülen zamanaşımı süreleri Türk Ceza Kanunun Md. 66 hükmüne göre belirlenecektir.

Buna göre zamanaşımı süresi;

Ölümlü trafik kazalarında           15 yıl,

Yaralamalı trafik kazasında          8 yıl,

Hem ölü hem yaralı varsa          15 yıl olarak uygulanacaktır.

 

Hangi Durumlarda Sakatlık Tazminatı Alınır ?

 Tek taraflı trafik kazalarında sürücü kazaya sebebiyet vermesi bakımından tek kusurlu olduğu için trafik sigortasından tazminat almaya hakkı yoktur. Araç içerisindeki yolcular ise sakatlık durumu, yaş, iş – kazanç kaybına göre yapılan aktüerya hesabı kapsamında tazminat alabilirler.

 Çift taraflı trafik kazalarında, sürücülerin kusur oranlarına göre tazminat hakları vardır. Sürücünün alacağı tazminatı belirleyen en önemli unsur kazaya karışan diğer aracın kusur oranıdır. Çift taraflı kazalarda araçta bulunan yolcular her iki aracın trafik sigortasından tazminat talep etme hakkına sahiptirler. Yayalar kazaya sebebiyet veren araç sürücüsünün kusuru oranında sigortadan tazminat talep edebilirler.

 Kişinin trafik kazası sebebiyle tazminat alabilmesi için 4 temel koşul vardır. Bunlar;

·         Zarar ile trafik kazası arasında illiyet bağı olmalıdır

·         Yaralanan kişinin kazanın meydana gelmesinde %100 yani tam kusurlu olmamalıdır.

·         Zarar gören kişi ruhsat sahibi olmamalıdır.

·         Trafik kazası neticesinde yaralanma veya sakatlık meydana gelmelidir.

 Yaralanmalı Trafik Kazasında Gerekli Belgeler

·         Kaza tespit tutanağı veya olay yeri inceleme tutanağı  

·         İfade Tutanakları

·         Sigortalı Aracın Ruhsatı, Şoförün Ehliyet ve Alkol Raporu

·         Sağlık Kurulu Raporu

·         Kaza günü hastaneden alınan ilk Adli Rapor

·         Epikriz ve tüm hastane raporları

·         Yaralanan kişinin varsa maaş bordrosu

·         Yaralanan kişinin Kimlik Fotokopisi

 

Trafik Kazası Danışmanlık Şirketi
Trafik Kazası Danışmanlık Şirketi
Yaklaşık 1 saat içerisinde cevap verebilir.
Trafik Kazası Danışmanlık Şirketi
Merhaba,
Size nasıl yardımcı olabilirim?
13:28